0

Certificeringer: Styrelsen for Patientsikkerhed

Måske ved du det, måske ved du det ikke, men det er faktisk vigtigt at du forholder dig til om den klinik du skal behandles ved, er certificeret af Styrelsen for Patientsikkerhed. Særligt hvis du skal have foretaget filler/BOTOX behandlinger. Hvorfor? 

Hvem er Styrelsen for Patientsikkerhed?

Styrelsen for Patientsikkerhed er den overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed i Danmark. Deres arbejde går ud på at sikre, at det er trygt at være patient/forbruger og at vi har et sikkert sundhedsvæsen til gavn for både patienter og personale.

De fører tilsyn med behandlingssteder og autoriserede sundhedspersoner som f.eks på privathospitaler, skønheds- og kosmetiske klinikker. De lægger vi stor vægt udvikling af patientsikkerheden gennem sundhedsfaglig og juridisk rådgivning til sundhedspersoner, behandlingssteder og andre myndigheder.

De udsteder autorisationer til danske og udenlandske sundhedspersoner, de foretager smitteopsporing og leverer sundhedsfaglig rådgivning i forbindelse med smitsomme sygdomme, vandforurening og kemiske udslip, de tager imod rapporteringer af anonymiserede utilsigtede hændelser, som de så undersøger og tager sig af, for at undgår, at noget lignende sker igen for en anden patient.

Hvorfor er de vigtige for beauty-branchen og for dig?

Fordi at åbenhed, tillid og tryghed er uadskillelige elementer og er alfa omega når det kommer til at modtage en behandling af hvilken som helst karakter. At være tryg som patient/forbruger indebærer, at man har tillid til, at den behandling, man modtager er i orden, ligesom man har tillid til, at nogen fra myndighederne griber ind, når det er nødvendigt. 

Derfor anbefales det af Styrelsen for Patientsikkerhed (og af Beauty Match, naturligvis), at man vælger en behandler der er certificeret og registreret kosmetisk behandler, da kosmetiske behandlinger må kun udføres af autoriserede sundhedspersoner med relevant speciallægeanerkendelse inden for de enkelte behandlingsformer. Det er også derfor, at vi skriver navne og stilling ind under behandlernes billede, så du ved at du er i helt trygge hænder når du skal finde din behandler. 

Selv fortæller overlæge og enhedschef, Anette Lykke Petri, på www.stps.dk:

“Vi møder heldigvis oftest ordnede forhold blandt de registrerede behandlere, hvor vi udfører tilsyn. Til gengæld bliver vi også jævnligt opmærksomme på ikke-autoriserede og/eller ikke-registrerede behandlere, der udfører kosmetisk behandling uden de nødvendige kompetencer. Her er billedet oftest er et andet, og der kan være alvorlige problemer med patientsikkerheden. Hvis man overvejer en kosmetisk behandling anbefaler vi derfor, at man tjekker i det offentlige autorisationsregister om behandleren er autoriseret og registreret til at måtte udføre den pågældende kosmetiske behandling. I autorisationsregisteret kan man også få oplyst om behandleren eventuelt har tilsynssanktioner,”

Skal alle klinikker være godkendte? Nej, det er ikke alle behandlinger der kræver, at man er godkendt, registreret eller certificeret af Styrelsen for Patientsikkerhed. Skal du have foretaget en regulær ansigtsbehandling, farvet dine bryn, vipper, vokses eller lignende så er det ikke nødvendigt. Modsat, skal du have fillers, botox eller lignende, så er det vigtigt at klinikken er registreret og certificeret. Hvorvidt klinikken er det eller ej, har vi gjort nemt for dig at finde ud af. Bare klik på den behandler du vil vide mere om undre “find klinik” og så står det allerøverst. 

Fakta fra www.stps.dk

  • Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle behandlingssteder og autoriserede sundhedspersoner. Formålet med det sundhedsfaglige tilsyn er at vurdere patientsikkerheden og understøtte læring på behandlingsstederne.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2017 og 2018 ført varslede tilsyn med 57 registrerede kosmetiske behandlere baseret på stikprøver. Derudover har der været 20 reaktive tilsyn, der ikke var varslede i samme periode.
  • Ved varslede tilsyn med kosmetisk behandling fører styrelsen tilsyn med de registrerede behandlere, deres eventuelle medhjælp og deres kosmetiske behandlingssteder.
  • Kosmetisk behandling forstås som korrektiv virksomhed, hvor det kosmetiske hensyn udgør den afgørende indikation, eller hvor hovedformålet er at forandre eller forbedre udseendet. Ifølge lovgivningen på området må kosmetisk behandling kun udføres af autoriserede sundhedspersoner, der er registreret som kosmetiske behandlere hos Styrelsen for Patientsikkerhed.
  • Kosmetiske behandlingssteder betragtes som behandlingssteder på lige fod med eksempelvis hospitaler og lægeklinikker. Det betyder, at de skal leve op til høje sundhedsfaglige krav.
  • Fra 2020 omlægger styrelsen tilsynet med kosmetisk behandling og tager nye målepunkter i brug, der i højere grad fokuserer på behandlingsstedernes organisering, ansvars- og kompetenceforhold. 

Leave a Reply

Registration

Forgotten Password?